Tác dụng của VPN

  • Mã hóa. VPN mã hóa lưu lượng truy cập của bạn để các bên thứ ba hầu như không thể giải mã được.

  • Ẩn IP của bạn. VPN ẩn IP của bạn, do đó cũng ẩn vị trí của bạn. Truy cập vào Netflix. Với VPN, bạn sẽ có thể xem phim và chương trình của mình bên ngoài quốc gia của mình.

  • Bảo vệ Torrenting. Ngăn nhà mạng các bên thứ 3 khác biết bạn đang tải về file gì.

  • Vượt tường lửa. VPN sẽ cho bạn truy cập tự do trên internet dù ở quốc gia nào đi nữa.

  • Bảo vệ Wi-Fi. Cuối cùng, VPN sẽ bảo vệ kết nối của bạn trên Wi-Fi cà phê công cộng và giúp điều tiết băng thông.

Last updated