Android (ROOT)

PHÁT WIFI VPN ANDROID ĐÃ ROOT

Để phát WIFI từ thiết bị này sang thiết bị khác thông qua kết nối chia sẻ WIFI ( Hotspot ) ta sẽ dựa trên nền root phát WIFI .

Bước 1 : Vào Cài Đặt > Kết Nối > Chia sẻ kết nối internet > Điểm truy cập di động

Bước 2 : Cấu hình lại lại tên và mật khẩu chia sẻ

Bước 3 : Bật ứng dụng VPN lên

Bước 4 : Vào ứng dụng VPN Hotspot > Bật Wi-Fi hotspot > Bật swlan0

Bước 5 : Vào thiết bị khác kết nối với Wifi

Và thế là kết nối Wifi bình thường.

Nhược điểm:

  • Phải root máy (Có thể hơi lằng nhằng với ai không chuyên)

  • Game vừa đủ lâu lâu ping cao

  • Ping ổn định hơn so với no root

Group hỗ trợ FuzzyPN

FB:Chau Minh (Zaisinkai)

Last updated