Android (No Root)

PHÁT WIFI THÔNG QUA VPN

Để phát WIFI từ thiết bị này sang thiết bị khác thông qua kết nối chia sẻ WIFI ( Hotspot ) ta sẽ dựa trên nền phát WIFI nền proxy .

Tải ứng dụng VPN Hotspot & Proxy

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ostechnologies.vpnhotspotproxy&hl=vi&gl=US

Bước 1 : Vào Cài Đặt > Kết Nối > Chia sẻ kết nối internet > Điểm truy cập di động

Bước 2 : Cấu hình lại lại tên và mật khẩu chia sẻ

Bước 3 : Bật ứng dụng VPN lên và bật Điểm truy cập di động

Bước 4 : Vào ứng dụng VPN Hotspot & Proxy > Nhập Port 8080 > Start Proxy Server > Copy lại thông tin

Bước 5 : Vào thiết bị khác kết nối với Wifi > Dấu i > Định cấu hình Proxy > Thay đổi thông số > Lưu

Và thế là kết nối Wifi bình thường.

Nhược điểm

  • Tốc độ có thể không thực sự mạnh

  • Băng thông đủ tốt để coi 1080p youtube

  • Ping sẽ cao hơn

Group hỗ trợ FuzzyPN

FB:Chau Minh (Zaisinkai)

Last updated