Đổi DNS tăng tốc mạng & Bỏ chặn website & Chặn QC

Lợi ích khi đổi DNS

Khi đổi DNS từ DNS gốc sang DNS FuzzyPN mang lại các lợi ích như:

  • Độ ổn định của DNS dịch vụ sẽ giúp giảm các tình trạng kết nối đến địa chỉ IP của trang web, giúp tăng tốc độ truy cập trang.

  • Thông qua server DNS có thể truy cập đến nhiều trang web hơn, không bị nghẽn, không truy cập được.

  • DNS đặt tại máy chủ Hà Nội và Hồ Chí Minh giúp giảm ping khi truy cập website.

Danh sách DNS của FuzzyPN

DNS 1 (máy chủ Singapore): 103.179.174.103

DNS 2 (máy chủ HCM): 138.2.37.189

Hướng dẫn đổi DNS trên điện thoại

Hướng dẫn đổi DNS trên PC

  1. Mở Control Panel bằng Start menu hoặc Windows search.

  2. Chọn Network and Internet category và click vào Network and Sharing Center.

  3. Ở panel bên trái chọn "Change adapter settings".

  4. Click chuột phải vào cấu hình mạng bạn đang sử dụng và chọn Properties.

  5. Tìm "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)" (hoặc IPv6 cho máy sử dụng IPv6, "Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)") trong danh sách, và click vào Properties.

  6. Chọn "Use the following DNS server addresses" và nhập:

Preferred DNS (máy chủ Singapore): 103.179.174.103

Alternate DNS (máy chủ HCM): 138.2.37.189

Last updated