Clash for Windows

Cập nhật: 01/12/2021

Clash chỉ có thêm server vpn qua link VPN Subscription

Máy e cài lỗi không dùng được nên chưa hướng dẫn cụ thể, các bạn có thể xem clip bên dưới để hiểu rõ hơn cách sử dụng

Cài đặt

  • Bước 1: Truy cập Github và chọn phiên bản phù hợp với hệ điều hành, ở đây e chọn Clash.for.Windows-0.18.10-win.7z

  • Bước 2: Giải nén file 7z

Bắt đầu

Lần đầu khởi động sẽ cần quyền qua tường lửa của Windows

Vẫn chưa thành công

Last updated