V2rayN

Cập nhật: 01/12/2021

Giao diện

Đây là giao diện chuẩn chỉnh sau khi đổi sang ngôn ngữ English

Cài đặt

 • Bước 1: Truy cập Github và tìm đến file zip có tên v2rayN-Core.zip

 • Bước 2: Giải nén file zip vừa tải, tìm và chạy v2rayN.exe

Bắt đầu

Đổi ngôn ngữ

Do app code bởi mấy anh "Pháp sư Trung Hoa" nên muốn sử dụng dễ dàng cần đổi ngôn ngữ mặc định sang English

Thêm sever vpn vào V2rayN

Đầu tiên bạn cần có server vpn, nếu chưa có hay tham khảo tại đây

Với vpn V.I.P mua ở Fuzzypn.me sẽ có cách thêm server riêng, tham khảo tại đây

Việc thêm vpn có 3 cách chính như sau:

Tinh chỉnh

Tuy nhiên để sử dụng mượt mà ít gặp lỗi thì bạn hãy tinh chỉnh theo e để có hiệu quả tốt nhất!

Còn những mục e không đề cập đến thì giữ nguyên nhé

Sử dụng

 • Bước 1: Chọn sever bạn muốn sử dụng và nhấn phím Enter, có dấu tích ở đầu server là đang chọn

 • Bước 2: Tìm đến icon v2rayN.exe ở dưới thanh taskbar và chọn Set system proxy

Dừng sử dụng

 • Bước 1: Tìm đến icon v2rayN.exe ở dưới thanh taskbar và chọn Clear system proxy, lúc này icon sẽ về màu xanh dương và trở về lúc chưa bật

 • Bước 2: Chuột phải vào icon V2rayN.exe và nhấn Exit

Vẫn chưa thành công?

pageLỗi thường gặppageLiên Hệ & Hỗ Trợ

Thêm server vpn V.I.P

 • Bước 1: Truy cập Gói dịch vụ của tôi và tìm đến Nhấp vào đây để đồng bộ máy chủ của gói cần thêm vào v2rayN

 • Bước 2: Click vào Sao chép liên kết, lúc này trong clipboard sẽ có link dạng: https://fuzzypn.me/api/v1/client/subscribe?token=174a13fd93d629d9f115fc8fe2e166bd

 • Bước 3: Vào setting trong Subscriptions

 • Bước 4: Remarks điền FuzzyPN, sau khi dán link xong nhấn OK

 • Bước 5: Nhấn Update thì server vpn sẽ tự động thêm nhé, cần internet để lấy dữ liệu

Last updated