Fix thông báo IOS

Do IOS khi chạy VPN không hiện thông báo nên sẽ cần có gói nền khi chạy kèm

Cách 1: Đổi 1000 điểm VIETTEL ++ lấy 100Mb sử dụng cho 1 tháng

  • Bước 1: Bấm *098#

  • Bước 2**:** Chọn 7 Viettel ++ ⇒ Chọn theo phím tương ứng

Cách 2: Đăng ký gói ECOD10 (10k/1 tháng)

Soạn tin nhắn: ECOD10 gửi 191

Last updated